2020 17 vasario

A. Pupkio knygos pristatymas

2020 m. lapkričio 12 d. 14:30 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (K. Donelaičio a.) vyks doc. dr. Aldono Pupkio knygos Prie lietuvių fonologijos mokyklos ištakų. Iš Alekso Girdenio laiškų pristatymas.

Per renginį skambės Povilo Girdenio muzikinės interpretacijos.

Pasak paties autoriaus, knygoje:

... skelbiami prof. Alekso Girdenio laiškai rašyti man 1961–1973 (–2007) m. Nuo pat pirmųjų studijų metų (1957) mudu visą laiką palaikėme draugiškus ir bičiuliškus santykius ir aktyviai bendravome savo profesinėje veikloje. Lietuvių kalbotyros istorijai jie svarbūs ypač todėl, kad juose paliudyti tam tikri XX a. 7–8 dešimtmečio mūsų krašto lingvistinės veiklos momentai ir tuo metu funkcionavusios idėjos, taip pat atsispindi lietuvių fonologinės mokyklos atsiradimo ištakos ir tos mokyklos kūrėjo Alekso Girdenio mokslinių interesų raida. Laiškuose ypač ryškiai iškyla vitališka to žmogaus prigimtis, charakterio ir asmenybės bruožai, pašaipus, kartais ironiškas žvilgsnis į save ir tikrovę, taip pat matyti didžiulė Alekso mokslinė aistra ir griežtas mokslinės tiesos imperatyvas.“

Maloniai kviečiame dalyvauti tiesioginėje pristatymo transliacijoje:

https://liedm.zoom.us/j/95358018318

Meeting ID: 953 5801 8318