2020 17 vasario

Organizacinis komitetas

Mokslinį seminarą „Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“ organizuoja VU Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros docentė dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė.