2020 17 vasario

Apie mokslinį seminarą

2020 m. lapkričio 12 d. VU Filologijos fakultete vyks mokslinis seminaras „Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“, skirtas 80-ajam Lietuvių kalbos katedros jubiliejui.

Mokslinio seminaro „Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“ tikslas – suburti įvairiais lietuvių kalbos lygmenimis (fonetika ir fonologija, morfologija, leksika, sintakse, stilistika ir retorika, kalbos norminimu ir didaktika) besidominčią patyrusių kalbininkų bendruomenę akademiniam dialogui, skatinti skirtingas lietuvių kalbos sritis tyrusius ir tiriančius mokslininkus dalytis bendrinės lietuvių kalbos planavimui ir norminimui aktualiais naujais duomenimis apie bendrinės kalbos vartoseną bei kalbos vartotojų nuostatas ir kelti diskusijas teorinių bei taikomųjų tyrimų klausimais.

Maloniai kviečiame dalyvauti!